Object structure
Title:

Funkcjonowanie małych gospodarstw rolnych w kontekście zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Functioningof small farms in the context of sustainable development of agricultureand rural areas

Creator:

Żmija, Dariusz

Subject and Keywords:

koncepcja zrównoważonego rozwoju ; zrównoważony rozwój rolnictwai obszarów wiejskich ; małe gospodarstwa rolne ; sustainable development ; sustainable agriculture and rural development ; small farms

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 489, s. 514-523

Abstrakt:

Specyfika małych gospodarstw rolnych, a także sposób ich funkcjonowania wpływają na możliwości realizacji przez te gospodarstwa modelu rolnictwa zrównoważonego. Podstawową korzyścią ekonomiczną wynikającą z funkcjonowania małych gospodarstw rolnych jest fakt, iż dostarczają one żywności swoim użytkownikom, a ich aktywność produkcyjna przyczynia się do uzyskiwania dochodów. Gospodarstwa te tworzą, chociaż nie zawsze efektywne, miejsca pracy dla poszczególnych członków rodziny. Dostarczają one dóbr publicznych w postaci utrzymania bioróżnorodności i zróżnicowania krajobrazu wiejskiego. Do podstawowych wad funkcjonowania małych gospodarstw rolnych zaliczyć należy między innymi coraz gorszą pozycję konkurencyjną tych gospodarstw na rynku w stosunku do gospodarstw dużych. Kapitał ludzki tych gospodarstw często nie jest w pełni wykorzystywany, a podejmowanie pracy zarobkowej poza gospodarstwem rolnym nie sprzyja kultywowaniu wiejskiego trybu życia oraz etosu pracy rolnika

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.489.45

Relation:

Ekonomia ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 489

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: