Object structure
Title:

Kredyt na innowacje technologiczne jako źródło finansowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Technology innovation credit as a source of financing innovation in small and medium- sized enterprises

Creator:

Lisowska, Renata

Subject and Keywords:

MSP ; działalność innowacyjna ; Program Operacyjny Inteligentny Rozwój ; kredyt na innowacje technologiczne ; SMEs ; innovative activity ; Smart Growth Operational Programme ; technology innovation credit

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 489, s. 205-212

Abstrakt:

Szansą na zwiększenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) funkcjonujących w zmiennym otoczeniu jest ich aktywna działalność innowacyjna. Szczególnie dużym problemem we wprowadzaniu innowacji w MSP są niewystarczające środki finansowe, które mogą stanowić znaczącą barierę. Dlatego też dla tych podmiotów ważne jest wsparcie finansowe pozwalające na wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań. Taką możliwość stwarzają instrumenty finansowe wdrażane ze środków unijnych. Celem niniejszego opracowania jest analiza i ocena możliwości wsparcia działalności innowacyjnej MSP ze środków unijnych na przykładzie poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne, oferowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.489.18

Relation:

Ekonomia ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 489

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: