Object structure
Title:

Empiryczna analiza zależności między otwartością gospodarki a wzrostem gospodarczym na przykładzie Polski

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The empirical analysis of dependency between openness of economy vs. economic growth. Case of Poland

Creator:

Machowska-Okrój, Sylwia

Subject and Keywords:

wzrost gospodarczy ; wskaźnik otwartości gospodarki ; badanie korelacji ; economic growth ; economy openness factor ; correlation test

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 489, s. 222-230

Abstrakt:

Wzrost gospodarczy przejawia się przede wszystkim wzrostem PKB i PKB per capita. Wśród różnorodnych czynników wpływających na wielkość PKB jest handel zagraniczny. Stopień otwartości gospodarki odpowiednio determinuje wzrost gospodarczy, niemniej w literaturze toczy się dyskusja na temat tej zależności. Stąd w artykule postawiono dwa cele: wykazanie związku korelacyjnego między otwartością gospodarki a wzrostem gospodarczym oraz wykazanie wpływu otwierania się gospodarki na PKB per capita. Jako metodę badawczą przyjęto badanie korelacji między wspomnianymi zmiennymi oraz wnioskowanie na podstawie modelu regresji. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że badanie korelacji między wzrostem gospodarczym a otwartością gospodarki wykazuje zależność dodatnią. Ponadto wzrost wskaźnika otwartości w okresie po przystąpieniu Polski do UE przekłada się na wzrost PKB per capita

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.489.20

Relation:

Ekonomia ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 489

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: