Object structure
Title:

Neoliberalna polaryzacja dochodowo-majątkowa i jej konsekwencje dla rozwoju ekonomicznego i społecznego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Neoliberal income and wealth polarisation and its consequences for economic and social development

Creator:

Prusek, Andrzej

Subject and Keywords:

polityka makroekonomiczna ; systemy ekonomiczne ; rozwój gospodarczy ; macroeconomic policy ; economic systems ; economic development

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 489, s. 328-337

Abstrakt:

W artykule omówiono genezę nierówności dochodowo-majątkowych i społecznych w neoliberalnej gospodarce rynkowej, opierając się na poglądach T. Piketty’ego, który twierdzi, że ich przyczyną jest niesprawiedliwy podział dochodów oraz wynikająca z niego finansyzacja gospodarki. Przejawia się on dużą różnicą między stopami zwrotu z kapitału w stosunku do stóp wzrostu gospodarczego, tj. R > G. Zwrócono uwagę na oligarchizację państwa, czyli dominację kapitału nad demokratycznie wybraną władzą, której pochodną jest oligarchizacja gospodarki i niesprawiedliwe zasady podziału wytworzonych dochodów. Autor przedstawia konsekwencje ekonomiczne i społeczne nadmiernej polaryzacji dochodowej i majątkowej, a także społecznej: recesje i kryzysy nadprodukcji, barierę popytu, przesuwanie kapitału ze sfery realnej gospodarki do wirtualnej i spekulacyjnej, zadłużanie się państw i gospodarstw domowych, wzrost ekskluzji społecznej i dobrobytu społecznego. W końcowej części ocenia nierówności dochodowo-majątkowe i społeczne w Polsce w okresie integracji ekonomicznej. Stwierdza, że realny poziom nierówności ekonomicznych i społecznych w Polsce jest znacznie wyższy od tego, który wynika ze wskaźników Giniego. Nakreśla też kierunki reform ekonomiczno-społecznych w polityce rozwoju społeczno-ekonomicznego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.489.29

Relation:

Ekonomia ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 489

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: