Object structure
Title:

Determinanty zachowań klientów w miejscu sprzedaży – wstępne wyniki badań

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Determinants of customers behaviour in stores − preliminary results of research

Creator:

Szymańska, Kamila

Subject and Keywords:

zachowania nabywców ; determinanty zachowań ; customers’ behaviour ; determinants of behaviour

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 489, s. 416-426

Abstrakt:

Celem opracowania jest prezentacja pozamarketingowch i marketingowych determinant zachowań współczesnych nabywców, w tym zachowań w miejscu sprzedaży. Zrozumienie znaczenia tych czynników zależnych lub niezależnych od konsumenta może przyczynić się do doskonalenia kompozycji instrumentów marketingu-mix oferowanych homogenicznym grupom klientów oraz planowania powierzchni sklepowej. Ponadto celem badawczym jest ukazanie wybranych aspektów zachowań nabywców w miejscu sprzedaży. Podstawę empiryczną opracowania stanowią badania prowadzone w Katedrze Marketingu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego od 2016 r. Badania są realizowane wśród klientów sklepów wielkopowierzchniowych działających na terenie Łodzi z wykorzystaniem metody obserwacji. Ze względu na liczebność próby i realizowanie badań jakościowych, wszystkie zaprezentowane wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych klientów

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.489.36

Relation:

Ekonomia ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 489

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: