Object structure
Title:

Badanie rozwoju publikacji z zakresu balanced scorecard na podstawie artykułów opublikowanych w polskich czasopismach

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Analysis of development of balanced scorecard publications on the basis of ar- ticles published in Polish magazines

Creator:

Biadacz, Renata

Subject and Keywords:

balanced scorecard ; rachunkowość zarządcza ; management accounting

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 503, s. 48-58

Abstrakt:

Celem artykułu jest przybliżenie stanu dorobku naukowego rachunkowości polskiej w zakresie stosowania strategicznej karty wyników jako jednego ze strategicznych instrumentów rachunkowości zarządczej. W pierwszej części opracowania przedstawiono zastosowaną metodę badawczą. Druga część zawiera rezultaty badania, czyli analizę wybranych publikacji pod kątem przyjętych założeń. Ostatnią część stanowią wnioski. Zastosowaną metodą badawczą są studia literaturowe na podstawie czasopism z bazy BazEkon jak również czasopisma „Controlling i Rachunkowość Zarządcza”. Artykuł ma walory poznawcze, ponieważ zawiera syntetyczny przegląd stanu wiedzy o balanced scorecard

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.503.04

Language:

pol

Relation:

Współczesne problemy w nauce; dydaktyce i praktyce rachunkowości ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 503

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: