Object structure
Title:

Problem braku jednolitej definicji kryptowalut a potrzeby rachunkowości. Przykład bitcoina

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The problem of the lack of a unified definition of cryptocurrencies vs. terms of accounting. Bitcoin example

Creator:

Druszcz, Piotr

Subject and Keywords:

bitcoin ; waluty wirtualne ; waluty cyfrowe ; kryptowaluty ; rachunkowość ; regulacje ; virtual currencies ; digital currencies ; cryptocurrencies ; accounting ; regulations

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 503, s. 110-121

Abstrakt:

W wyniku ewolucji pieniądza mamy obecnie do czynienia z walutami wirtualnymi, dzieckiem postępu technologicznego oraz zmieniających się przyzwyczajeń społeczeństwa. Jedną z najpopularniejszych jest bitcoin, który mimo że powstał już w 2009 r., nie jest uregulowany prawnie i jednoznacznie zdefiniowany niemal w żadnym kraju. Regulatorzy wydają w tym zakresie głównie opinie i stanowiska, przy czym różnią się one znacząco na świecie. Brak wytycznych w tej kwestii, w szczególności zunifikowanych na szczeblu międzynarodowym, stwarza problemy dla rachunkowości, która nie wie, jak sklasyfikować ten twór inżynierii finansowej. Celem artykułu jest przedstawienie propozycji definicji kryptowalut w ujęciu rachunkowości, a także zasygnalizowanie rozbieżności w tej materii w różnych krajach. Ponadto autor chciałby włączyć się w nurt dyskusji na ten temat. Na osiągnięcie celu pozwoli wykorzystanie metody historycznej oraz metody dedukcji

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.503.10

Language:

pol

Relation:

Współczesne problemy w nauce; dydaktyce i praktyce rachunkowości ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 503

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: