Object structure
Title:

Kto stoi na straży bezpieczeństwa konsumenta z alergią pokarmową?

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Who is on the safety guard of the consumer with food allergy?

Creator:

Jasnowska- Małecka, Joanna ; Wrzesiński, Michał

Subject and Keywords:

bezpieczeństwo konsumenta ; znakowanie alergenów ; wymogi prawne ; implikacje prawne ; świadomość pracowników ; consumer safety ; allergen labeling ; legal requirements ; legal implications ; employee awareness

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 494, s. 85-98

Abstrakt:

Celem artykułu był przegląd aktów prawnych i literatury przedmiotu służący prezentacji problematyki bezpieczeństwa konsumenta alergika wynikającego z zapewnienia rzetelnej informacji o obecności alergenów spożywczych w żywności przeznaczonej do handlu detalicznego i stanowiącej produkt usług gastronomicznych. Przedstawiono wymagania prawne co do sposobu przekazywania informacji o składnikach alergennych obowiązujące na unijnym rynku spożywczym. Omówiono implikacje wynikające z przepisów prawnych dla producentów żywności opakowanej oraz zakładów gastronomicznych. Wskazano na trudności związane z nadzorem nad alergenami, minimalizacją ryzyka krzyżowych zanieczyszczeń oraz szkoleń pracowniczych. Scharakteryzowano formy przekazywania informacji o składnikach alergennych przez zakłady gastronomiczne. Przedstawiono wyniki badań ankietowych dotyczących znajomości zagadnień związanych z alergią pokarmową i sposobem przekazywania informacji o alergenach przez pracowników wybranych zakładów gastronomicznych na terenie Polski

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.494.08

Language:

pol

Relation:

Wybrane zagadnienia z bioekonomii ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 494

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: