Object structure
Title:

Analiza przyczynowa odchyleń kosztów w mikroprzedsiębiorstwach

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Casual analysis of cost deviations in micro enterprises

Creator:

Szydełko, Alfred

Subject and Keywords:

jednostka mikro ; rachunek kosztów ; analiza kosztów ; micro enterprises ; cost accounting ; cost analysis

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 506, s. 134-142

Abstrakt:

Celem opracowania jest zaprezentowanie kluczowych problemów związanych z istotą i metodami analizy kosztów w jednostkach mikro, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wykorzystania analizy przyczynowej odchyleń powstałych na kosztach działalności operacyjnej. Jako metody badawcze zastosowano analizę literatury i regulacji prawnych, a wnioski sformułowano na podstawie metod dedukcji oraz rozumowania przez analogię. Przedstawione rozważania wykazały, że możliwości analizy kosztów podstawowej działalności operacyjnej w jednostkach mikro są ograniczone. Dotyczy to szczególnie zastosowania analizy przyczynowej odchyleń. Jest to konsekwencja stosowanych uproszczeń w ramach rachunku kosztów jednostki mikro, nastawionego zazwyczaj na spełnienie minimalnych wymagań dotyczących pomiaru wyniku podatkowego i sporządzenia rachunku zysków i strat w uproszczonej wersji porównawczej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.506.13

Language:

pol

Relation:

Rachunek kosztów. Rachunkowość zarządcza. Controlling ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 506

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: