Object structure
Title:

Benchmarking transportu kontenerowego w krajach Europy Środowo-Wschodniej w kontekście Nowego Jedwabnego Szlaku

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Benchmarking of container transport in Central and Eastern European countries in the context of a New Silk Route

Creator:

Kuźmicz, Katarzyna

Subject and Keywords:

transport kontenerowy ; transport intermodalny ; korytarz transportowy ; Nowy Jedwabny Szlak ; benchmarking ; container transport ; intermodal transport ; transport corridor ; New Silk Route

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 505; s. 315-326

Abstrakt:

Chińska inicjatywa pn. Nowy Jedwabny Szlak (NJS) obejmuje sieć korytarzy kolejowych i morskich łączących Chiny z Europą. Jeżeli zostanie zrealizowana, będzie jednym z największych przedsięwzięć logistycznych naszych czasów. Rozwój tych korytarzy stworzy nowe warunki do transportu towarów i rozwoju globalnych łańcuchów dostaw. Można antycypować, że wraz z ich rozwojem nastąpi istotny wzrost transportu kontenerowego. Rozwój korytarzy kolejowych spowoduje przesunięcie części ładunków kontenerowych, dla których istotny jest czas dostawy, z transportu morskiego na rzecz kolejowego i intermodalnego. W artykule przeprowadzono benchmarking transportu kontenerowego krajów Europy Środkowo-Wschodniej jako potencjalnych uczestników NJS. Analiza miała na celu zbadanie potencjału w obszarze transportu kontenerowego badanych krajów, porównanie ich i wskazanie liderów, u których należy poszukiwać najlepszych praktyk w tym zakresie. Na podstawie wyników analizy wskazano kraje, które mają największe szanse na odegranie istotnej roli w tej inicjatywie w obszarze transportu kontenerowego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.505.24

Language:

pol

Relation:

Globalne i lokalne strategie logistyczne ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 505

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: