Object structure
Title:

Świadomość mieszkańców miast w zakresie problemów logistyki miejskiej w kontekście budowania planów zrównoważonej mobilności miejskiej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The awareness of the city dwellers in regards to city logistics problems in the context of building of sustainable urban mobility plans

Creator:

Zając, Aneta ; Kijewska, Kinga ; Iwan, Stanisław

Subject and Keywords:

plan zrównoważonej mobilności miejskiej ; miejski transport towarowy ; logistyka miejska ; zarządzanie logistyczne ; oczekiwania interesariuszy ; sustainable urban mobility plan ; urban freight transport ; city logistics ; logistics management ; stakeholders’ expectations

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 505; s. 481-492

Abstrakt:

Złożoność systemów logistyki miejskiej wpływa na powstawanie licznych problemów związanych z realizacją przewozów towarowych. Warunkiem wdrażania rozwiązań ograniczających to negatywne oddziaływanie jest opracowywanie planów strategicznych uwzględniających oczekiwania różnych grup interesariuszy miejskiego transportu towarowego. Jedną z nich, często pomijaną, są mieszkańcy. Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań dotyczących świadomości mieszkańców wybranych miast w zakresie funkcjonowania i problemów transportu towarowego i jego wpływu na jakość ich życia. Badania te miały na celu wypracowanie wniosków, które mogą posłużyć jako podstawa do rozwoju planu zrównoważonej mobilności miejskiej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.505.37

Language:

pol

Relation:

Globalne i lokalne strategie logistyczne ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 505

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: