Object structure

Title:

Wypalenie zawodowe – ocena zjawiska oraz możliwości prewencji z perspektywy pracodawców branży edukacji; szkolnictwa wyższego i opieki medycznej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Occupational burnout – assessment of the phenomenon and prevention opportunities from the perspective of employers in the education; higher education and medical care sector

Creator:

Ślazyk-Sobol, Magdalena ; Kwiatkowska-Ciotucha, Dorota ; Załuska, Urszula

Subject and Keywords:

jakościowe badania nad wypaleniem zawodowym ; prewencja wypalenia ; edukacja ; szkolnictwo wyższe ; opieka medyczna ; qualitative research concerning burnout ; prevention of burnout ; education ; higher education ; medical care sector

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 512, s. 246-255

Abstrakt:

Artykuł porusza kwestię postrzegania zjawiska wypalenia przez polskich pracodawców reprezentujących sektor edukacji, szkolnictwa wyższego oraz opieki medycznej. Prezentowane wyniki badań są częścią większego i bardziej złożonego projektu badawczo- -wdrożeniowego Time2Grow (Poland), którego głównym celem jest wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie nowych rozwiązań w obszarze prewencji wypalenia zawodowego. W niniejszym opracowaniu przedstawiono wyniki badania zrealizowanego wśród pracodawców, mające na celu poznanie ich perspektywy związanej z oceną zjawiska oraz ewentualnymi propozycjami działań prewencyjnych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.512.23

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 512 ; Sukces w zarządzaniu kadrami Wyzwania wobec funkcji personalnej w organizacjach w warunkach rynku pracownika Problemy zarządczo-psychologiczne

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu