Object structure
Title:

Model kompetencji kadry kierowniczej w przedsiębiorstwach zrównoważonych i społecznie odpowiedzialnych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Managerial competencies model for responsible and sustainable enterprises

Creator:

Zaleśna, Aleksandra

Subject and Keywords:

menedżerowie ; społeczna odpowiedzialność biznesu ; zrównoważony rozwój ; kompetencje ; managers ; corporate social responsibility ; sustainable development ; competencies

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 512, s. 280-288

Abstrakt:

Celem artykułu jest zaproponowanie modelu kompetencji menedżerów, które mogą być przydatne w realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. Jest to zagadnienie słabo rozpoznane w literaturze. Istnieje wiele publikacji na temat społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju, natomiast rzadziej poświęca się uwagę, jakie to kompetencje są potrzebne menedżerom do realizacji tych koncepcji w przedsiębiorstwie. Trzeba dodać, że w niewielu przedsiębiorstwach w sposób dojrzały realizuje się owe koncepcje. Powodem może być niedostatek kompetencji menedżerów pod tym względem. Artykuł stanowi próbę wskazania, na bazie literatury, tych najbardziej potrzebnych. Są to: myślenie o przyszłości i dostrzeganie szans dla rozwoju biznesu w sposób zrównoważony, dzielenie się pomysłami, współpraca zespołu menedżerów ponad granicami działów, zarządzanie projektami, przywództwo etyczne, rozwój ludzi, w tym kreowanie następców (sukcesorów)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.512.26

Language:

pol

Relation:

Sukces w zarządzaniu kadrami Wyzwania wobec funkcji personalnej w organizacjach w warunkach rynku pracownika Problemy zarządczo-psychologiczne ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 512

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: