Object structure
Title:

Pomiar dokonań procesów logistycznych w przedsiębiorstwie z sektora paliwowego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Measurement of logistic processes in a fuel sector enterprise

Creator:

Bełch, Paulina ; Bełch, Paweł

Subject and Keywords:

pomiar dokonań ; mierniki dokonań ; mierniki procesów logistycznych ; sektor paliwowy ; measurement of achievements ; performance measures ; measures of logistic processes ; fuel sector

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 514, s. 47-55

Abstrakt:

Systemy pomiaru dokonań mają na celu dostarczyć kierownictwu przedsiębiorstwa istotnych, krytycznych informacji związanych z najważniejszymi aspektami jego funkcjonowania. Celem artykułu jest przedstawienie istoty pomiaru dokonań procesów logistycznych w przedsiębiorstwie, które zajmuje się detaliczną i hurtową sprzedażą paliw płynnych. Zaprezentowano etapy pomiaru dokonań w przedsiębiorstwie paliwowym oraz przedstawiono możliwości konstrukcji mierników dla poszczególnych podsystemów występujących w analizowanym podmiocie gospodarczym. Podjęta problematyka badawcza i postawiony cel zdeterminowały wybór metod badawczych, takich jak: przegląd literatury, indukcja, analiza materiałów wewnętrznych wybranego przedsiębiorstwa i wywiad pogłębiony. Podmiotem badań jest przedsiębiorstwo z sektora paliwowego prowadzące działalność dystrybucyjną paliw ropopochodnych na terenie województwa podkarpackiego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.514.04

Language:

pol

Relation:

Zarządzanie kosztami i dokonaniami ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 514

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: