Object

Title: Kościół św. Wincentego i Jakuba we Wrocławiu. Badania architektoniczno-archeologiczne. Fragment obramienia późnoromańskiego portalu znalezionego na wtórnym złożu w sklepieniu barokowej krypty

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information