Object structure

Title:

Suplement à la Feuille des Avis divres. Dyaryusz Seymu ordynaryinego y wolnego zaczętego w Warszawie Roku 1782 Dnia 30 [Septem]bris

Subject and Keywords:

czasopisma polskie - 18 w. ; Polska. Sejm (1782) - dzieła przed 1800

Description:

Tytuł dzieła głównego: Diariusz sejmu ordynaryjnego i wolnego zaczętego w Warszawie roku 1782 Dnia 30 [Septem]bris ; Dzieło współwydane: Summaryusz Percept Y Expens Skarbu Koronnego Dwuletnich à Die 1ma 7bris 1780 Ad Ultimam Augusti 1782 ; Obejmuje sesje 1-31. Jest to dodatek do pisma „Annonces et Avis divers”. ; No 15 [30 IX] - 20 [4 XI] ; Dzieło współwydane: Znajdują się u P. Dufour [...] na Seymie miane następuiące Mowy ; Zaprzysięzonych Likwidacyi Z Raty Marcowey 1782 Roku Okazany ; Dzieło współwydane: Stan Woyska Oboyga Narodow Na Seym Walny Ordynaryiny Warszawski 1782 Roku Podług

Publisher:

Dufour, Piotr (1730-1797). Druk.

Place of publication:

[Warszawa]

Date:

[1782]

Resource Type:

czasopismo ; stary druk

Format:

image/x.djvu

Source:

Sygnatura oryginału: Cz-391

Language:

pol

Relation:

Publikacja dofinansowana w ramach projektu "System upowszechniania piśmienniczych zbiorów specjalnych OSSOLINEUM we Wrocławiu poprzez digitalizację i publikację internetową jako promocja i popularyzacja dziedzictwa kulturowego" ; Diariusz sejmu ordynaryjnego i wolnego zaczętego w Warszawie roku 1782 Dnia 30 Septembris ; Katalog księgarski (Dufour Piotr ; Warszawa ; 1782) ; Annonces et Avis divers ; Stan wojska obojga narodów na sejm walny ordynaryjny warszawski 1782 roku podług zaprzysiężonych likwidacji z raty marcowej 1782 roku okazany ; Summariusz, percept i expens skarbu koronnego dwuletnich à die prima septembris 1780 ad ultimam augusti 1782

Rights:

Domena publiczna (Public domain)

Access Rights:

Dla wszystkich bez ograniczeń

Location:

Zakład Narodowy im. Ossolińskich