Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: Ratusz i blok śródrynkowy od strony południowo-wschodniej oraz wschodnia ściana bloku śródrynkowego. Perspektywa na ul. Kuźniczej.

Contributor:

Instytut Historii Architektury Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej ; Werner, Friedrich Bernhard (1690-1776). Rysunki ; Remshart, C. Rytownik ; Engelbrecht, M. Wydawca

Description:

Oryginał Zakład Narodowy im. Ossolińskich ; Prospectus Primae partis Fori Vratislaviensis vel sicdicti Circuli a foro frumentario versus Pontem Fabrorum videndus. Prospect des Ersten Theils vom Breslauischen Marckte oder so genanten Ringes vom Kornmarckt gegen der Schmite Brücken zusehen ; Weiss, A., Chronik der Stadt Breslau, Breslau 1888, karta m.ss. 736-737

Date:

przed 1741

Resource Type:

fotografia ; reprodukcja

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:88376

Source:

DUN1/489/NW/Iko

Relation:

Historia Techniki. Dokumentacja fotograficzna Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej ; Politechnika Wrocławska. Wydział Architektury ; Działalność Upowszechaniająca Naukę (DUN) ; DUN1/Negatywy Wrocław ; DUN1/Negatywy Wrocław/Ikonografia Wrocławia ; DUN1/Negatywy Wrocław/Ikonografia Wrocławia/Kartoteka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Coverage:

Digitalizację materiałów przeprowadzono w ramach umowy 516/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę ; Opracowanie materiałów przeprowadzono w ramach umowy 585/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information