Object structure
Title:

Materialne warunki pracy pracowników zatrudnionych w formach niestandardowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Physical working conditions of workers employed in non-standard forms

Creator:

Bąk-Grabowska, Dominika

Subject and Keywords:

warunki pracy ; elastyczność pracy ; formy zatrudnienia ; zarządzanie zasobami ludzkimi ; working conditions ; work flexibility ; employment forms ; human resources management

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 499; s. 11-20

Abstrakt:

W artykule podjęto rozważania na temat problematyki kształtowania materialnych warunków pracy w sytuacji stosowania niestandardowych form zatrudnienia. Przystępując do badań, założono, że zmieniające się zakres i sposoby wykorzystywania w przedsiębiorstwach niestandardowych form zatrudnienia, implikują potrzebę rozpatrzenia kształtowania materialnych warunków pracy wobec zatrudnionych w formach niestandardowych pracowników. Badania empiryczne prowadzone metodą studium przypadków w grupie dużych oraz małych i średnich przedsiębiorstw ukierunkowane były na rozwiązanie problemów eksploracyjnych i wyjaśniających

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.499.01

Language:

pol

Relation:

Nauki ekonomiczne w XXI wieku – wyzwania, dylematy, perspektywy. Ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 499

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: