Object structure
Title:

Zielona gospodarka szansą przezwyciężenia kryzysu ekologicznego w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The green economy as an opportunity to overcome the ecological crisis in Poland

Creator:

Woźniak, Marian ; Nycz-Wróbel, Jadwiga

Subject and Keywords:

zielona gospodarka ; kryzys ekologiczny ; Polska ; Poland ; green economy ; ecological crisis

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 499; s. 341-351

Abstrakt:

Postępująca degradacja środowiska oraz wyczerpywanie się zasobów naturalnych doprowadziły do powstania światowego kryzysu ekologicznego, w którym człowiek naruszył równowagę ekosystemów. Stwarza to konieczność zwrócenia większej uwagi na potrzebę ochrony biosfery Ziemi, połączoną ze zmianą systemów gospodarowania na zieloną gospodarkę rozumianą jako działalność prowadzącą do wzrostu dobrobytu społeczeństwa i poprawę jakości życia, głównie przez zmniejszenie zagrożenia dla środowiska naturalnego i ograniczenie tempa wyczerpywania się zasobów naturalnych. Cele pracy to ukazanie, w jaki sposób Polska przyczynia się do pogłębienia globalnego kryzysu ekologicznego, a także próba odpowiedzi na pytanie, czy zielona gospodarka może być sposobem przeciwdziałania temu kryzysowi. W pracy wykorzystano wyniki badań wtórnych, ukazujących wpływ Polski oraz krajów Unii Europejskiej i świata na globalny kryzys ekologiczny powstały w wyniku zanieczyszczenia powietrza. W badaniach wykorzystano głównie dane Głównego Urzędu Statystycznego oraz Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska dotyczące zanieczyszczenia powietrza powstałego w wyniku przedsiębiorczych oraz bytowych działań człowieka

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.499.32

Language:

pol

Relation:

Nauki ekonomiczne w XXI wieku – wyzwania, dylematy, perspektywy. Ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 499

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: