Object

Title: Bezrobocie długotrwałe – kluczowe wyzwanie dla europejskichrynków pracy

Title in english:

Long-term unemployment – a key challengefor European labor marketh

Creator:

Niewiadomska, Anna

Description:

Bezrobocie długotrwałe jest uznawane za jeden z najpoważniejszych problemówna współczesnym rynku pracy. Ekonomiści widzą w nim źródło poważnej deprecjacjizasobów ludzkich na rynku pracy oraz pauperyzacji dotkniętych nim rodzin. W związkuz kryzysem finansowym i gospodarczym w latach 2008-2009 stopa bezrobocia w Unii wzrosłado nienotowanego wcześniej poziomu. Obecnie zmniejsza się, ale długotrwałe bezrobociejest nadal bardzo wysokie. Celem artykułu jest analiza porównawcza skali i struktury bezrobociadługotrwałego w krajach członkowskich Unii Europejskiej przeprowadzona z wykorzystaniemdanych pozyskanych z bazy Eurostatu. Rozważania rozpoczęto od przybliżenia istotyi cech bezrobocia długoterminowego. Ponadto zweryfikowano hipotezę o wzrastającym wrazz wiekiem bezrobotnego zagrożeniu bezrobociem długotrwałym. W artykule, odwołując siędo zaleceń Rady UE, zarysowano strategię działania ukierunkowaną na ograniczenie bezrobociadługotrwałego w krajach członkowskich.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

DOI: 10.15611/pn.2017.499.18

Source:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 499; s. 189-201

Language:

pol

Relation:

Nauki ekonomiczne w XXI wieku – wyzwania, dylematy, perspektywy. Ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Object collections:

Last modified:

Apr 30, 2019

In our library since:

Dec 6, 2018

Number of object content hits:

40

Number of object content views in PDF format

26

All available object's versions:

https://dbc.wroc.pl/publication/92671

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information