Object structure
Title:

Nieliniowy wpływ korupcji na PKB per capita – konsekwencje dla gospodarki

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Non-linear impact of corruption in GDP per capita – consequences for the economy

Creator:

Pluskora, Anna Maria

Subject and Keywords:

korupcja ; rozwój gospodarczy ; wzrost gospodarczy ; nieliniowa zależność ; corruption ; economic development ; economic growth ; non-linear relationship

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 499; s. 202-212

Abstrakt:

Celem pracy jest zweryfikowanie, czy korupcja wspomaga rozwój gospodarczy, czy też go hamuje. Autorka uważa, iż właściwe jest nieliniowe traktowanie tej zależności, gdyż korupcja w różnych przypadkach może działać zarówno pozytywnie, jak i negatywnie na rozwój gospodarki. Wykorzystując dane dla rozwiniętych i rozwijających się państw Europy, podjęto próbę zweryfikowania następującej hipotezy: wpływ korupcji na PKB per capita jest nieliniowy. Wykorzystano w tym celu analizę statystyczną danych panelowych oraz panelowe modele ekonometryczne. Jej wyniki wskazują, iż korupcja opisująca PKB per capita za pomocą funkcji kwadratowej i logarytmicznej ma właściwości potwierdzające hipotezę badawczą. Każdorazowo wykres funkcji przybierał kształt wklęsły, dlatego walka z korupcją przynosi stopniowo coraz mniejsze przyrosty PKB per capita

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.499.19

Language:

pol

Relation:

Nauki ekonomiczne w XXI wieku – wyzwania, dylematy, perspektywy. Ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 499

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: