Object structure
Title:

Wykorzystanie Cluster of Grey Incidence w opracowaniu modelu celów sukcesorów polskich przedsiębiorstw rodzinnych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Use of Cluster of Gray Incidence in the development of the model goals successors Polish family businesses

Creator:

Więcek-Janka, Ewa

Subject and Keywords:

struktura celów sukcesorów ; sukcesja w firmach rodzinnych ; Cluster ofGrey Incidence ; goal’s structure of successors ; succession in family businesses ; Cluster of GreyIncidence

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 499; s. 329-340

Abstrakt:

W artykule przedstawiono wyniki badań nad strukturą celów sukcesorów polskich przedsiębiorstw rodzinnych. Podjęto dwa cele badawcze. Pierwszy dotyczył identyfikacji celów stanowiących podstawę zachowań sukcesorów w kontekście sukcesji. Realizacja przebiegała w dwóch etapach: (1) dwa wywiady grupowe pogłębione (n = 14); (2) wywiady indywidualne (n = 27). Wynikiem było sporządzenie wstępnej struktury celów sukcesorów. Drugi cel związany był z opracowaniem modelu celów sukcesorów z wykorzystaniem Cluster of Grey Incidence. Osiągnięto go, przeprowadzając następującą procedurę: (1) określenie sekwencji zmiennych charakterystyk; (2) wyzerowanie sekwencji zmiennych; (3) obliczenie miar zachowania się wektorów; (4) obliczenie wartości bezwzględnego stopienia podobieństwa; (5) ustalenie współczynnika doboru i wyodrębnienia zbiorów podobnych charakterystyk systemu. Wyniki wykorzystano do opracowania klastrowego modelu celów sukcesorów polskich przedsiębiorstw rodzinnych. Ponadto wskazano, iż narzędzie Cluster of Grey Incidence spełnia wymagania badań na małych próbach

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.499.31

Language:

pol

Relation:

Nauki ekonomiczne w XXI wieku – wyzwania, dylematy, perspektywy. Ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 499

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: