Object structure
Title:

Rola badań marketingowych w poznawaniu opinii polskich usługodawców na temat skutków liberalizacji rynku usług

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The roleof marketing research in learning the opinions of Polish service providers on the effects of liberalization of the services market

Creator:

Dąbrowska, Anna

Subject and Keywords:

badania marketingowe ; liberalizacja ; korzyści ; bariery ; marketing research ; liberalization ; benefits ; barriers

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 526; s. 109-117

Abstrakt:

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie roli badań marketingowych w poznawaniu opinii polskich usługodawców na temat skutków liberalizacji rynku usług. Wielokrotnie badacze podkreślali, że optymalnym rozwiązaniem dla procesu poznawczego podjętego problemu badawczego jest łączenie badań ilościowych i jakościowych. Takie podejście wykorzystano realizując projekt badawczy „Liberalizacja usług rynkowych w UE jako czynnik zwiększający innowacyjność i konkurencyjność polskich przedsiębiorstw usługowych” (2015/17/B/HS4/02750), finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki. Badania przeprowadzono w IV kwartale 2016 roku. Otrzymane wyniki pozwoliły na pełniejsze zdefiniowanie korzyści, jak i ocenę usuwania barier administracyjno-regulacyjnych wskutek wdrażania w życie dyrektywy usługowej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.526.10

Language:

pol

Relation:

Zastosowania badań marketingowych w zarządzaniu podmiotami rynku ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 526

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: