Object

Title: Rola badań marketingowych w poznawaniu opinii polskich usługodawców na temat skutków liberalizacji rynku usług

Title in english:

The roleof marketing research in learning the opinions of Polish service providers on the effects of liberalization of the services market

Creator:

Dąbrowska, Anna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 526; s. 109-117

Abstrakt:

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie roli badań marketingowych w poznawaniu opinii polskich usługodawców na temat skutków liberalizacji rynku usług. Wielokrotnie badacze podkreślali, że optymalnym rozwiązaniem dla procesu poznawczego podjętego problemu badawczego jest łączenie badań ilościowych i jakościowych. Takie podejście wykorzystano realizując projekt badawczy „Liberalizacja usług rynkowych w UE jako czynnik zwiększający innowacyjność i konkurencyjność polskich przedsiębiorstw usługowych” (2015/17/B/HS4/02750), finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki. Badania przeprowadzono w IV kwartale 2016 roku. Otrzymane wyniki pozwoliły na pełniejsze zdefiniowanie korzyści, jak i ocenę usuwania barier administracyjno-regulacyjnych wskutek wdrażania w życie dyrektywy usługowej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.526.10 ; oai:dbc.wroc.pl:58405

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 526 ; Zastosowania badań marketingowych w zarządzaniu podmiotami rynku

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

This page uses 'cookies'. More information