Object structure
Title:

Preferencje i postawy konsumentów wobec kina i filmu

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Preferences and consumer attitudes to the cinema and films

Creator:

Wolny, Robert

Subject and Keywords:

preferencje ; postawy ; konsument ; kino ; preferences ; attitudes ; customer ; cinema

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 526; s. 290-299

Abstrakt:

Postępowanie konsumenta na rynku kinematografii jest efektem jego upodobań i preferencji. Konieczność ciągłego badania preferencji, potrzeb i postaw konsumentów wynikaze zmian (ilościowych i jakościowych) zachodzących na rynku. Problem preferencji i postaw konsumentów na rynku kinematografii jest o tyle złożony, że dotyczy zarówno filmu,jak i kina, w którym konsument ogląda dany film. Celem artykułu jest próba wskazania możliwości wykorzystania skal nominalnych i porządkowych do badania preferencji i postaw konsumentów wobec kina i filmu. W artykule wykorzystano własne wyniki badań bezpośrednich. Wyniki uzyskane z wykorzystaniem skali nominalnej przedstawiają postawy konsumentów co do kina jako sposobu spędzania wolnego czasu, postawy wobec zachowania się innych osób w kinie oraz preferencje co do wyboru filmu. Wyniki uzyskane z wykorzystaniem skali porządkowej prezentują ocenę funkcjonowania kin oraz wyświetlanych produkcji filmowych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.526.26

Language:

pol

Relation:

Zastosowania badań marketingowych w zarządzaniu podmiotami rynku ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 526

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: