Object

Title: Lokalny rynek pracy i zmiany regulacji prawnych a pozyskiwanie pracowników – przykład Zakładu Linii Kolejowych w Wałbrzychu

Title in english:

Local labour market and revisions of labour market vs. acquisition of employees – as the example of department of railway lines in Wałbrzych

Creator:

Gajewicz, Kornel

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2019; Nr 1 (544), s. 28-36

Abstrakt:

Funkcjonowanie przedsiębiorstwa jest procesem złożonym, polegającym na wykorzystaniu wszystkich dostępnych zasobów w dążeniu do osiągnięcia zamierzonych celów. Do najcenniejszych zasobów zalicza się pracowników. Kapitał ludzki będący w dyspozycji przedsiębiorstwa jako zasób nie jest stały i wymaga ciągłej uwagi. Proces pozyskiwania nowych pracowników w dużym stopniu jest determinowany uwarunkowaniami prawnymi, dostępnością kapitału ludzkiego na rynku pracy. Polityka kadrowa przedsiębiorstwa to specyficzna gra społeczno-ekonomiczna, z jednej strony bowiem przedsiębiorstwo w ramach prowadzonej rekrutacji stara się zaspokoić oczekiwania kandydatów do pracy, a z drugiej utrzymać reżim poziomu zatrudnienia, gwarantujący utrzymanie rynkowej przewagi przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest przedstawienie powiązań pomiędzy aktualną sytuacją na lokalnym rynku pracy, zmianami prawnymi w zakresie wymogów formalnych stawianych kandydatom a możliwościami pozyskania pracowników

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2019

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2019.544.03 ; oai:dbc.wroc.pl:72373

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2019; Nr 1 (544)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information