Object

Title: Budowa aplikacji wspomagającej rachunek kosztów i rachunkowość zarządczą w zakładzie gospodarowania odpadami

Title in english:

Building computer application for cost and managerial accounting for the waste disposal plant

Creator:

Kowalak, Robert

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2019; Nr 1 (544), s. 168-180

Abstrakt:

W artykule przedstawiono koncepcję budowy aplikacji wspomagającej rachunek kosztów i rachunkowość zarządczą w zakładzie gospodarowania odpadami, który posiada status regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Celem artykułu jest zaproponowanie wspomagania za pomocą arkusza kalkulacyjnego podejmowania decyzji przez zarząd zakładu gospodarowania odpadami. Wynikiem przeprowadzonych działań było stworzenie autorskiej aplikacji komputerowej wspomagającej rachunek kosztów i rachunkowość zarządczą zakładu gospodarowania odpadami, która pozwala m.in. na obliczenie kosztu jednostkowego świadczonych usług, kosztów ośrodków odpowiedzialności, wyniku finansowego na produkcie, progu rentowności. W artykule przedstawiono również regulacje prawne związane z działalnością regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. W artykule zastosowano następujące metody badawcze: analiza piśmiennictwa, indukcja, dedukcja, studium przypadku

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2019

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2019.544.17 ; oai:dbc.wroc.pl:72387

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2019; Nr 1 (544)

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

This page uses 'cookies'. More information