Obiekt

Tytuł: Forecast accuracy and similarities in the development of mean transaction prices on Polish residental markets

Tytuł odmienny:

Podobieństwa kształtowania się średnich cen transakcyjnych na rynkach mieszkaniowych w Polsce a trafność konstruowanych prognoz

Autor:

Dittmann, Iwona

Opis:

Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39), s. 121-132

Abstrakt:

W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących prognozowania średnich cen transakcyjnych 1 m2 na 8 największych rynkach mieszkaniowych w Polsce. Pierwszym problemem badawczym była próba zbadania zależności pomiędzy podobieństwem kształtowania się cen na tych rynkach a wielkością błędów konstruowanych − na postawie tego podobieństwa − prognoz cen. Przeprowadzone badanie wykazało brak ujemnej zależności liniowej. Oznacza to, że większe podobieństwo w kształtowaniu się cen na różnych rynkach nie zawsze umożliwiało konstrukcję prognoz cen obarczonych mniejszymi błędami. Drugim problemem badawczym była próba budowy prognoz globalnych cen średnich... Uzyskane rezultaty badania wykazały, że zaproponowany sposób budowy prognoz globalnych był, w porównaniu z tradycyjnym, w przypadku niektórych rynków lepszy, natomiast w innych − gorszy

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2013

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

oai:dbc.wroc.pl:24232

Język:

eng

Powiązania:

Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 1 (39)

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Tytuł publikacji grupowej:

Ekonometria = Econometrics

Format:

application/pdf

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji