Obiekt

Tytuł: System szkolnictwa wyższego a kapitał intelektualny regionu w wybranych krajach europejskich

Tytuł odmienny:

Higher education system vs. intellectual capital of the region, based on selected European countries

Autor:

Rószkiewicz, Małgorzata

Opis:

Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 2 (40), s. 9-21

Abstrakt:

W opracowaniu dokonano analizy zależności poziomu kapitału intelektualnego względem cech systemu szkolnictwa wyższego dla wybranej grupy państw europejskich i na tym tle ukazano prawidłowości charakterystyczne dla Polski. Za podstawę przyjęto model kapitału intelektualnego oszacowany przez autorkę w ramach prac nad "Raportem o kapitale intelektualnym Polski" (www.innowacyjnosc.gpw.pl/kip), wykorzystując dane dla 16 krajów europejskich. Uzyskane wyniki wskazują, że w ocenie porównawczej Polski na tle innych krajów europejskich jest wyraźnie widoczna znaczna dysproporcja między charakterystykami systemu szkolnictwa wyższego odnoszącymi się do jakości tego systemu oraz do skali jego funkcjonowania. Oznacza to, że rozwój polskiego systemu szkolnictwa wyższego ma przede wszystkim charakter ekstensywny, a za wzrostem jego skali nie idzie wzrost jakości jego funkcjonowania

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2013

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

oai:dbc.wroc.pl:24257

Język:

pol

Powiązania:

Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 2 (40)

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Tytuł publikacji grupowej:

Ekonometria = Econometrics

Format:

application/pdf

Podobne

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji