Object

Title: Usprawnienie procesu gospodarczego metodą mapowania – studium przypadku

Title in english:

Streamlining the economic process using the mapping method − a case study

Creator:

Bagińska, Marzena

Description:

Management Forum, 2018, vol. 6, no. 4, s. 7-18

Abstrakt:

Mapowanie procesów jest interesującą i niezbyt skomplikowaną metodą poprawy usprawniania procesów w przedsiębiorstwie. Jest stosowana bardzo często przez kadrę zarządzającą, zwykle intuicyjnie. Celem artykułu było przedstawienie tejże metody, jej praktyczne zastosowanie w kontekście opracowania ulepszonego procesu oraz zidentyfikowania wąskich gardeł i nieciągłości w ramach istniejących procesów w organizacji. Jako metody badawcze zastosowano case study (studium przypadku), obserwację, wywiad (ekspercki i zogniskowany) oraz badania terenowe. Jako narzędzie badawcze wykorzystano mapowanie procesów. Do projektowania map procesów zastosowano dwie techniki: Flow Carting (przepływ procesu) oraz Value Stream Mapping – VSP (mapowanie strumienia wartości). Opracowanie ma walor empiryczny, wskazuje bowiem na zasadność identyfikowania i opisywania procesów, a także na ich doskonalenie. Na podstawie wyników przeprowadzonej pracy badawczej wyciągnięto wnioski, a także przedstawiono zalety i korzyści mapowania procesów oraz dodatkowo zaproponowano daleko idące działania naprawcze procesów

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

czasopismo

Resource Identifier:

doi:10.15611/mf.2018.4.02 ; oai:dbc.wroc.pl:59612

Language:

pol

Relation:

Management Forum, 2018, vol. 6, no. 4

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Group publication title:

Management Forum

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information