Object

Title: Budżet partycypacyjny jako alternatywny i prosty sposób pomiaru jakości życia w mieście

Title in english:

Participation budgeting as an alternative and simple way of measuring quality of life in the city

Creator:

Brzeziński, Kamil

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 534, s. 44-56

Abstrakt:

W Polsce od 2011 r., za sprawą budżetów partycypacyjnych, coraz więcej mieszkańców miast zyskuje możliwość współdecydowania o sposobie wydatkowania określonej puli środków publicznych. Jednocześnie podkreśla się, że polskie miasta doświadczają istotnych zmian transformacyjnych, którym powinny towarzyszyć systematycznie prowadzone badania nad jakością życia. Rezultaty tych badań stanowić mogą podwaliny do wypracowywania skutecznych polityk miejskich. W tym kontekście celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników analizy zgłaszanych przez mieszkańców Łodzi zadań do budżetu partycypacyjnego oraz porównanie ich z rezultatami badań ankietowych nad jakością życia w mieście. Porównanie to powinno umożliwić udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy rezultaty analiz zadań zgłaszanych w ramach budżetów partycypacyjnych mogą być traktowane jako alternatywny i prosty sposób pomiaru jakości życia w mieście?

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.534.04 ; oai:dbc.wroc.pl:60753

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 534 ; Miasto i wieś. Wyzwania i perspektywy rozwoju

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information