Object

Title: System szybkiego informowania o niebezpiecznych produktach nieżywnościowych – RAPEX

Title in english:

Rapid alert system for non-food products – RAPEX

Creator:

Muss, Kornelia ; Lesiów, Tomasz

Description:

Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies, 2018, Nr 3 (30), s. 31-48

Abstrakt:

Dla władz europejskich istotnym aspektem jest zapewnienie bezpiecznych, zgodnych z obowiązującymi normami wyrobów produkowanych w państwach członkowskich, jak i tych eksportowanych z państw trzecich. W celu ułatwienia kontroli oferowanych produktów został utworzony w 2001 roku System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Nieżywnościowych (RAPEX). System opiera się na współpracy pomiędzy Komisją Europejską a krajowym nadzorem rynku i organami celnymi. W niniejszym opracowaniu przedstawiono sposób funkcjonowania systemu RAPEX oraz przeanalizowano alerty przesyłane w ramach tego systemu i oceniono skalę występujących zagrożeń. Na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej Komisji Europejskiej (https://ec.europa.eu) sporządzono i zinterpretowano wykresy przedstawiające ogólną liczbę powiadomień przesyłanych w ramach systemu, pochodzenie produktów najczęściej zgłaszanych oraz rodzaj występujących zagrożeń w ramach określonej grupy produktów

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/nit.2018.3.03 ; oai:dbc.wroc.pl:73782

Language:

pol

Relation:

Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies, 2018, Nr 3 (30)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information