Obiekt

Tytuł: System szybkiego informowania o niebezpiecznych produktach nieżywnościowych – RAPEX

Tytuł odmienny:

Rapid alert system for non-food products – RAPEX

Autor:

Muss, Kornelia ; Lesiów, Tomasz

Opis:

Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies, 2018, Nr 3 (30), s. 31-48

Abstrakt:

Dla władz europejskich istotnym aspektem jest zapewnienie bezpiecznych, zgodnych z obowiązującymi normami wyrobów produkowanych w państwach członkowskich, jak i tych eksportowanych z państw trzecich. W celu ułatwienia kontroli oferowanych produktów został utworzony w 2001 roku System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Nieżywnościowych (RAPEX). System opiera się na współpracy pomiędzy Komisją Europejską a krajowym nadzorem rynku i organami celnymi. W niniejszym opracowaniu przedstawiono sposób funkcjonowania systemu RAPEX oraz przeanalizowano alerty przesyłane w ramach tego systemu i oceniono skalę występujących zagrożeń. Na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej Komisji Europejskiej (https://ec.europa.eu) sporządzono i zinterpretowano wykresy przedstawiające ogólną liczbę powiadomień przesyłanych w ramach systemu, pochodzenie produktów najczęściej zgłaszanych oraz rodzaj występujących zagrożeń w ramach określonej grupy produktów

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2018

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

doi:10.15611/nit.2018.3.03 ; oai:dbc.wroc.pl:73782

Język:

pol

Powiązania:

Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies, 2018, Nr 3 (30)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Licencja:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji