Object

Title: Wykorzystanie testu chi-kwadrat w badaniach preferencji żywieniowych konsumentów

Title in english:

Use of the chi-square test in consumer preferences studies

Creator:

Słowińska, Magdalena

Description:

Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies, 2019, Nr 1 (32), s. 24-38

Abstrakt:

W badaniach postaw i preferencji konsumentów do pomiaru cech o charakterze jakościowym stosowane są skale nominalne i porządkowe. Najczęściej wykorzystywanym testem do sprawdzenia, czy między analizowanymi zmiennymi nominalnymi zachodzi zależność, jest opracowany w 1900 r. przez Karla Pearsona test niezależności x2. Służy on weryfikacji hipotezy zerowej (H0), że dwie badane zmienne są niezależne. Celem pracy jest przybliżenie czytelnikowi w sposób przejrzysty i praktyczny zasad stosowania testu niezależności x2. Na przykładach wybranych danych pochodzących z badania ankietowego, przeprowadzonego w okresie luty-kwiecień 2020 r. na grupie 210 turystów korzystających z usług gastronomicznych we Wrocławiu, zaprezentowano wykorzystanie testu x2 do badania współzależności zmiennych nominalnych. Przykłady zastosowania testu niezależności x2 przedstawiono w ujęciu zarówno uproszczonym, wykorzystując dostępną w programie Microsoft Excel 2010 funkcję chi.test, jak i w ujęciu pełnej procedury obliczeniowej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2019

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/nit.2019.1.02 ; oai:dbc.wroc.pl:109606

Language:

pol

Relation:

Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies, 2019, Nr 1 (32)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information