Object

Title: Strategie gmin w Polsce w latach 2011-2018. Perspektywa podejść do strategii

Title in english:

Strategies of communes in Poland in 2011-2018. The perspective of approaches to strategy

Creator:

Ługawiak, Marcin

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2021; vol. 65, nr 1, s. 84-128

Abstrakt:

Celem przeprowadzonych badań było określenie preferencji dotyczących podejścia do strategii w gminach polskich. Wyniki badań dały podstawę, aby uznać, że w gminach polskich dominuje planistyczne podejście do strategii, którego przejawem jest koncentracja na zasobach materialnych, czynnikach wewnętrznych, i w mniejszym stopniu podejście zasobowe, skoncentrowane na zasobach niematerialnych i, podobnie jak podejście planistyczne, na czynnikach wewnętrznych. Podejście pozycyjne zorientowane na zasoby odróżniające i postulaty dotyczące zwiększenia udziału w rynku, podejście innowacyjne, w którym gminy koncentrują się na wykreowaniu innowacji i podejście sieciowe zorientowane na zasoby relacyjne i wykorzystanie sieci w rozwoju, choć mają uzasadnienie z perspektywy działalności i rozwoju samorządu gminnego, są w małym zakresie praktykowane przez gminy

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2021.1.06 ; oai:dbc.wroc.pl:109621

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2021; vol. 65, nr 1

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

This page uses 'cookies'. More information