Object

Title: Droga wodna Dolna Wisła jako czynnik wzmacniający potencjał transportowy na zapleczu portu morskiego w Gdańsku

Title in english:

The waterway of the Lower Vistula as a factor that strengthens the transport potential on the port of Gdańsk hinterland

Creator:

Rolbiecki, Ryszard ; Gus-Puszczewicz, Aleksandra

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2021; vol. 65, nr 1, s. 144-156

Abstrakt:

Sprawność transportu na zapleczu jest ważnym czynnikiem determinującym pozycję konkurencyjną portu morskiego. W artykule postawiono hipotezę badawczą: poziom wyposażenia w infrastrukturę transportu regionu bezpośrednio powiązanego z portem morskim w Gdańsku jest wyraźnie słabszy niż w innych regionach w Polsce. Jako cele artykułu przyjęto wskazanie miejsca województw bezpośrednio powiązanych z portem morskim w Gdańsku w rankingu województw pod względem ich wyposażenia w infrastrukturę transportową oraz przedstawienie koncepcji zagospodarowania drogi wodnej Dolnej Wisły. W badaniach wykorzystano metodę wielowymiarowej analizy porównawczej oraz metodę desk research. Wyniki analiz wskazują na obawy, że transport na zapleczu będzie ograniczał możliwości rozwoju portu

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2021.1.08 ; oai:dbc.wroc.pl:109623

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2021; vol. 65, nr 1

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

This page uses 'cookies'. More information