Object

Title: Zastosowania koncepcji ekonomii behawioralnej w celu zwiększenia skuteczności kampanii społecznych

Title in english:

Application of behavioral economics insights to increase effectiveness of social campaigns

Creator:

Miłaszewicz, Danuta

Description:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2021, Nr 24, s. 128-140

Abstrakt:

Tradycyjna (neoklasyczna) ekonomia zakłada, że każda jednostka jest egoistycznie zorientowana na osiągnięcie swojego głównego celu, którym jest maksymalizacja użyteczności. Ekonomia behawioralna w wielu badaniach odnoszących się do różnych aspektów ludzkiego zachowania dowodzi, że ludzkie wybory różnią się w zależności od okoliczności, miejsca, czasu, wyznawanych norm i wpływów społecznych, emocjonalnych osądów, skrzywień i błędów poznawczych, stosowanych upraszczających reguł wnioskowania (heurystyk), a jednocześnie od tego, w jaki sposób i w jakich okolicznościach wybór jest dokonywany (architektury wyboru). Celem artykułu jest zdefiniowanie pojęć ekonomii behawioralnej, które są najbardziej interesujące z punktu widzenia zwiększenia skuteczności kampanii społecznych. Cel osiągnięto dzięki przeprowadzeniu studiów literaturowych, które pozwoliły na określenie, że wśród koncepcji ekonomii behawioralnej mających największy wpływ na skuteczność kampanii można wyróżnić przede wszystkim: odwołanie się do norm 129społecznych, zachęty finansowe oraz odpowiednie ramowanie komunikatów. Chociaż nie wyczerpują one możliwości wpływania na zachowania jednostek, to ich zastosowanie przez architektów wyboru (twórców kampanii społecznych) może się przyczyniać do nakierowania ludzi na podejmowanie bardziej rozsądnych (w ich własnej i społecznej ocenie) decyzji i dokonywania lepszych wyborów, nie zmuszając nikogo do uzyskania określonych rezultatów.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2021

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/e21.2021.08 ; oai:dbc.wroc.pl:113907

Language:

pol ; eng

Relation:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2021, Nr 24

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information