Object

Title: Marketing i budowanie marki parku technologicznego na przykładzie Wrocławskiego Parku Technologicznego SA

Title in english:

Marketing and technological park branding on the example of Wrocław Technological Park SA

Creator:

Haberla, Marcin

Description:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2021, Nr 24, s. 141-151

Abstrakt:

Parki technologiczne na stałe wpisały się w krajobraz polskiej gospodarki. Zapewniają one wsparcie nowym/małym przedsiębiorstwom, pomagają w rozwoju i dostępie do nowoczesnych technologii, wyposażając i udostępniając swoje laboratoria, przyczyniają się do zwiększenia zatrudnienia, wpływają na wzrost konkurencyjności firm na rynku oraz stwarzają szanse internacjonalizacji podmiotom znajdującym się w parku. W literaturze szeroko omawiany jest ich wpływ na innowacyjność i konkurencyjność regionów i krajów. Dlatego też ważnym, a czasami pomijanym, elementem funkcjonowania parku technologicznego jest jego rozpoznawalność na rynku. Celem artykułu jest zaprezentowanie wybranych narzędzi marketingowych wykorzystanych przez Wrocławski Park Technologiczny SA oraz wskazanie kierunków rozwoju tego podmiotu w obszarze marketingu i budowy jego marki.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2021

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/e21.2021.09 ; oai:dbc.wroc.pl:113908

Language:

pol ; eng

Relation:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2021, Nr 24

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information