Object

Title: Finansowanie MŚP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik ograniczający bariery kapitałowe

Title in english:

Financing SMEs in Poland with EU funding as a factor limiting capital barriers

Creator:

Filip, Paulina

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168; T. 1, s. 110-118

Abstrakt:

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w polskich warunkach zmaga się z wieloma przeszkodami. Jedną z nich jest niewątpliwie niedostatek kapitałów własnych. W artykule przedstawiono problematykę wykorzystania zewnętrznych źródeł finansowania sektora MŚP. Punktem odniesienia prowadzonych analiz są istniejące, duże możliwości wykorzystania unijnych funduszy strukturalnych. Przedstawiono fundusze i programy, z których przedsiębiorstwa sektora MŚP mogą korzystać. Środki te są kapitałem bezzwrotnym i nieoprocentowanym, więc bardzo korzystnym. Pomimo wszelkich trudności i barier związanych z biurokracją, okres funkcjonowania polskich firm w strukturach UE pod kątem możliwości pozyskania bezzwrotnego dofinansowania ocenić należy pozytywnie.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:118198

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168. T. 1 ; Ekonomia T. 1

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information