Object

Title: Ograniczanie ryzyka wahań cen i produkcji rolniczej w systemach ubezpieczeniowych

Title in english:

Reducing the risk of price fluctuations of agricultural production under insurance systems

Creator:

Czyżewski, Andrzej ; Stępień, Sebastian

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168; T. 1, s. 71-81

Abstrakt:

Rolnictwo, ze względu na swoiste właściwości czynnika ziemi, jest gałęzią produkcji narażoną na stosunkowo duże ryzyko wahań podaży i cen. W większości przypadków gospodarstwa rolne biernie dostosują swoje działania do zmian koniunktury rynkowej, a w efekcie nadwyżka ekonomiczna przepływa do działów pozarolniczych. Celem artykułu jest zaprezentowanie mechanizmów pozwalających w skuteczny sposób ograniczać ryzyko fluktuacji cen w sektorze rolnym. Opisane zostaną wybrane instrumenty ubezpieczeniowe, a poprzez wskazanie praktycznych przykładów ich wykorzystania, podkreślone zostaną zalety i wady poszczególnych narzędzi. Praca stanowi przegląd polsko- i anglojęzycznej literatury tematu oraz badań własnych autora.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:118195

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168. T. 1 ; Ekonomia T. 1

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information