Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: W poszukiwaniu paradygmatu bezpieczeństwa socjalnego: od Imperium Romanum po współczesną Polskę

Creator:

Ancyparowicz, Grażyna

Contributor:

Kwiecień, Ilona. Redakcja ; Kowalczyk-Rólczyńska, Patrycja. Redakcja

Description:

Ancyparowicz, G. (2023). W poszukiwaniu paradygmatu bezpieczeństwa socjalnego: od Imperium Romanum po współczesną Polskę. W: I. Kwiecień i P. Kowalczyk-Rólczyńska (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne osób starszych – wyzwania dla rynku ubezpieczeń w Polsce (s. 11-34). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Abstrakt:

Ryzyko socjalne można zdefiniować jako subiektywnie postrzegany, rzeczywisty lub potencjalny brak dochodów, którego następstwem jest ubóstwo i związana z nim utrata dotychczasowej pozycji społecznej. Zagrożenie tego typu ryzykiem występowało we wszystkich epokach historycznych i zawsze starano się mu przeciwdziałać na gruncie zarówno prawa i obyczajów, jak i nakazów religijnych. Współcześnie ochronę ryzyka socjalnego zapewnia system zabezpieczenia społecznego, który posługuje się trzema technikami: opiekuńczą, ubezpieczeniową i zaopatrzeniową. Pomoc społeczna jest najstarszą formą dobroczynności publicznej; ustawy jej dotyczące wywodzą się z brytyjskiej tradycji „prawa ubogich”. Prawo to tworzono z myślą o ograniczeniu przestępczości wywołanej nędzą. Współcześnie pomoc społeczna zatraciła swój stygmatyzujący i represyjny charakter; jest instrumentem polityki społecznej państwa ułatwiającym pokonywanie kryzysowych sytuacji życiowych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2023

Resource Type:

rozdział

Resource Identifier:

doi:10.15611/2023.20.8.01 ; oai:dbc.wroc.pl:126179

Language:

pol

Relation:

Bezpieczeństwo ekonomiczne osób starszych - wyzwania dla rynku ubezpieczeń w Polsce

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Publikacja udostępniona na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1062 ze zm.). Publikacja dostępna wyłącznie na terenie kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information