Object

Title: Bezpieczeństwo ekonomiczne osób starszych - wyzwania dla rynku ubezpieczeń w Polsce

Contributor:

Kwiecień, Ilona. Redakcja ; Kowalczyk-Rólczyńska, Patrycja. Redakcja

Description:

s. 124 ; Nota copyright obowiązuje do 30 września 2024 roku. Kopiowanie i powielanie w jakiejkolwiek formie wymaga pisemnej zgody Wydawcy. Od 1 października 2024 roku publikacja dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0).

Abstrakt:

[Monografia stanowi zbiór tekstów autorstwa polskich ekonomistek i finansistek. Książka zawiera sześć rozdziałów, w których zaprezentowano rozważania na temat bezpieczeństwa ekonomicznego osób starszych w kontekście zmian demograficznych i kryzysów systemów powszechnych systemów ubezpieczeń emerytalnych i zdrowotnych w Polsce. W monografii przedstawiono przegląd rozwiązań podejmowanych systemowo w poszukiwaniu bezpieczeństwa socjalnego; ocenę bezpieczeństwa socjalnego w polskim systemie emerytalnym; analizę polskiego systemu emerytalnego, adekwatności emerytur oraz zapobiegania ubóstwu wśród ludzi starszych; problemy dotyczące finansowania opieki zdrowotnej osób starszych, a także wskazano możliwości rozwoju prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych dedykowanych seniorom. W publikacji przeprowadzono analizę możliwości wykorzystania instrumentu ubezpieczenia prywatnego dla finansowania ryzyka opieki długoterminowej osób starszych na polskim rynku oraz zasady funkcjonowania renty hipotecznej i wyniki badań postaw polskich seniorów wobec wykorzystania tej renty w uzupełnianiu luki emerytalnej. Autorki i redaktorki mają nadzieję, że publikacja przyczyni się do istotnej dyskusji na temat wyzwań, szans dla rynku ubezpieczeń prywatnych, jakie kreują luka w zakresie zabezpieczenia społecznego i przywołane tendencje demograficzne.] z zapowiedzi

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2023

Resource Type:

książka

Resource Identifier:

doi:10.15611/2023.20.8

Language:

pol

Relation:

Bezpieczeństwo ekonomiczne osób starszych - wyzwania dla rynku ubezpieczeń w Polsce

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Publikacja udostępniona na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1062 ze zm.). Publikacja dostępna wyłącznie na terenie kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information