Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: Koszty opieki w okresie starości (LTC) jako przedmiot ubezpieczenia prywatnego

Creator:

Jędrzychowska, Anna ; Kwiecień, Ilona ; Poprawska, Ewa

Contributor:

Kwiecień, Ilona. Redakcja ; Kowalczyk-Rólczyńska, Patrycja. Redakcja

Description:

Jędrzychowska, A., Kwiecień, I. i Poprawska, E. (2023). Koszty opieki w okresie starości (LTC) jako przedmiot ubezpieczenia prywatnego. W: I. Kwiecień i P. Kowalczyk-Rólczyńska (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne osób starszych – wyzwania dla rynku ubezpieczeń w Polsce (s. 97-112). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Abstrakt:

W rozdziale została podjęta tematyka związana z możliwością wykorzystania instrumentu ubezpieczenia prywatnego dla finansowania ryzyka opieki długoterminowej osób starszych na polskim rynku z uwzględnieniem specyfiki demograficznej, jak i doświadczeń światowych. Przedmiotem analizy jest znaczenie ryzyka, skutków i możliwość finansowania ich poprzez prywatne ubezpieczenie. Szczególny nacisk położono na przykład empiryczny – analizę kosztu ochrony ubezpieczeniowej, który uwzględnia zarówno moment w życiu, w którym została podjęta decyzja, jak i sumę ubezpieczenia, oraz na tym tle koszt przy składce jednorazowej, jak i w wariantach, gdy składka ta jest rozłożona na dłuższy czas, z założeniem, że ochrona byłaby uruchamiana dla osoby w wieku 65 lat adekwatnie do zgłaszanego poziomu niesamodzielności i puli świadczeń zapewnianych dla tego stanu. Zostały tu wykorzystane informacje ekonomiczne i demograficzne dla Polski i Niemiec.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2023

Resource Type:

rozdział

Resource Identifier:

doi:10.15611/2023.20.8.05 ; oai:dbc.wroc.pl:126183

Language:

pol

Relation:

Bezpieczeństwo ekonomiczne osób starszych - wyzwania dla rynku ubezpieczeń w Polsce

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Publikacja udostępniona na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1062 ze zm.). Publikacja dostępna wyłącznie na terenie kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information