Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: Finansowanie opieki zdrowotnej osób starszych w Polsce – identyfikacja luki dla rynku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych

Creator:

Borda, Marta ; Kowalczyk-Rólczyńska, Patrycja

Contributor:

Kwiecień, Ilona. Redakcja ; Kowalczyk-Rólczyńska, Patrycja. Redakcja

Description:

Borda, M. i Kowalczyk-Rólczyńska, P. (2023). Finansowanie opieki zdrowotnej osób starszych w Polsce – identyfikacja luki dla rynku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych. W: I. Kwiecień i P. Kowalczyk-Rólczyńska (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne osób starszych – wyzwania dla rynku ubezpieczeń w Polsce (s. 85-96). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Abstrakt:

Jednym z głównych wyzwań polskiego systemu opieki zdrowotnej jest finansowanie potrzeb zdrowotnych osób starszych. Systematyczny wzrost odsetka seniorów w populacji Polski wymaga w pierwszej kolejności poprawy rozwiązań systemowych w zakresie efektywnych mechanizmów finansowania wydatków zdrowotnych tej grupy ludności i zapewnienia dostępu do szeroko rozumianej opieki geriatrycznej. Równolegle można zaobserwować, że prywatne wydatki na zdrowie stanowią z roku na rok coraz większe obciążenie finansowe gospodarstw domowych emerytów. W najbliższej przyszłości niezbędny zatem wydaje się rozwój produktów ubezpieczeń zdrowotnych adresowanych do seniorów, które umożliwiają szybki dostęp do wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych. Celem niniejszego rozdziału jest identyfikacja problemów występujących w obszarze finansowania opieki zdrowotnej osób starszych oraz wskazanie możliwości rozwoju prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych dedykowanych seniorom.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2023

Resource Type:

rozdział

Resource Identifier:

doi:10.15611/2023.20.8.04 ; oai:dbc.wroc.pl:126182

Language:

pol

Relation:

Bezpieczeństwo ekonomiczne osób starszych - wyzwania dla rynku ubezpieczeń w Polsce

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Publikacja udostępniona na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1062 ze zm.). Publikacja dostępna wyłącznie na terenie kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information