Object

Title: Akceptacja produktów żywnościowych na podstawie informacji na opakowaniach w zależności od wieku, wiedzy żywieniowej i płci konsumentów

Title in english:

Acceptanceof food products on the basis of label information depending on age, gender and nutrition knowledge of consumers

Creator:

Flaczyk, Ewa ; Charzyńska, Agnieszka ; Przeor, Monika ; Korczak, Józef

Description:

Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies, 2013, Nr 4 (11), s. 20-38

Abstrakt:

W pracy dokonano oceny akceptacji produktów żywnościowych na podstawie informacji na opakowaniach oraz określono wiedzę żywieniową studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, a także osób starszych. Oceniono związek między wiedzą żywieniową badanych i akceptacją konsumencką. Stwierdzono, że studenci w większym stopniu niż osoby starsze akceptują prawie wszystkie analizowane produkty. Ustalono jednocześnie, że wyższa wiedza żywieniowa studentów oznaczała wyższą akceptację produktów; u osób starszych nie zaobserwowano takiej zależności. Wyższa wiedza żywieniowa obu badanych populacji była związana z niższą niepewnością respondentów odnośnie do akceptacji produktów spożywczych. Akceptacja produktów żywnościowych w zależności od płci konsumentów była bardziej zróżnicowana u studentów

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:24819

Language:

pol

Relation:

Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies, 2013, Nr 4 (11)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information