Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: Polski system emerytalny a ubóstwo wśród emerytów

Creator:

Bednarczyk, Teresa H.

Contributor:

Kwiecień, Ilona. Redakcja ; Kowalczyk-Rólczyńska, Patrycja. Redakcja

Description:

Bednarczyk, T. H. (2023). Polski system emerytalny a ubóstwo wśród emerytów. W: I. Kwiecień i P. Kowalczyk-Rólczyńska (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne osób starszych – wyzwania dla rynku ubezpieczeń w Polsce (s. 56-84). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Abstrakt:

Systemy emerytalne na świecie realizują różne cele. Rozdział ten został poświęcony analizie polskiego systemu emerytalnego pod kątem osiągnięcia dwóch celów: dążenia do zapewnienia adekwatności emerytur oraz zapobiegania ubóstwu wśród ludzi starszych. Analizowany problem badawczy nie jest nowy i był już eksplorowany w literaturze przedmiotu, jednak brakuje pogłębionych analiz opartych na aktualnych danych statystycznych. Z poczynionej analizy płynie wniosek, że system emerytalny oparty wyłącznie na formule zdefiniowanej składki nie wystarczy, aby skutecznie przeciwdziałać ubóstwu wśród ludzi starszych. Zreformowany system emerytalny w Polsce znacznie gorzej chroni emerytów, a zwłaszcza przedsiębiorców, przed ubóstwem niż system stary (przed reformą z 1999 roku). Obecnie najważniejszym instrumentem ograniczania ubóstwa wśród emerytów jest gwarantowana emerytura minimalna. Nie jest ona jednak ani świadczeniem powszechnym, ani automatycznym. Z punktu widzenia ograniczania ubóstwa tej grupy społecznej pozytywną rolę odgrywają dopłaty z budżetu państwa zwane trzynastą i czternastą emeryturą. Ich celem jest doraźna poprawa sytuacji finansowej osób najbiedniejszych. Nie jest to jednak rozwiązanie instytucjonalne w ramach systemu emerytalnego. Podstawowym źródłem ryzyka ubóstwa ludzi w wieku poprodukcyjnym stają się niskie dochody z pracy zawodowej oraz długotrwałe przerwy w karierze zawodowej. Innym ważnym problemem jest niska wysokość emerytur pobieranych przez kobiety. Ich emerytury będą raczej niewysokie także w przyszłości, stąd narażenie na ryzyko ubóstwa w okresie starości będzie rosło.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2023

Resource Type:

rozdział

Resource Identifier:

doi:10.15611/2023.20.8.03 ; oai:dbc.wroc.pl:126181

Language:

pol

Relation:

Bezpieczeństwo ekonomiczne osób starszych - wyzwania dla rynku ubezpieczeń w Polsce

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Publikacja udostępniona na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1062 ze zm.). Publikacja dostępna wyłącznie na terenie kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information