Object structure
Title:

Badania nad wpływem eksportu na sytuację finansową przedsiębiorstwa na przykładzie spółek GPW w Warszawie

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Impact of Export Activities on Financial Situation of Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange in Poland

Creator:

Wyrobek, Joanna

Subject and Keywords:

eksport ; sytuacja finansowa przedsiębiorstwa

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158, s. 468-479

Abstrakt:

W artykule przedstawiono wyniki badań nad wpływem eksportu na wskaźniki rentowności i aktywności gospodarczej podmiotów gospodarczych. Badanie wpływu eksportu na sytuację spółek wykonano, porównując wspomniane wskaźniki pomiędzy eksporterami i nieeksporterami (porównania przeprowadzono za pomocą testu średnich opartego na statystyce t-Studenta), a także za pomocą regresji dla danych panelowych. Dane do badań pochodzą z bazy Notoria Service oraz z raportów SA-R i SA-RS dla 366 spółek notowanych na GPW w Warszawie w latach 2000-2009.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: