Object

Title: Znaczenie bezzwrotnych środków zagranicznych jako źródła finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego

Title in english:

The Importance of EU Funds as the Source of Financing of Local Self-Government Activity

Creator:

Jastrzębska, Maria

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 167, s. 87-98

Abstrakt:

Wraz z wstąpieniem Polski w struktury Unii Europejskiej systematycznie wzrasta w budżetach jednostek samorządu terytorialnego udział bezzwrotnych środków zagranicznych. Jednostki te są głównymi beneficjentami środków unijnych. Najwięcej bezzwrotnych środków zagranicznych jednostki samorządu terytorialnego pozyskały w 2009 r., finansując z nich ponad 24% wydatków inwestycyjnych JST ogółem. Jednak zbyt dużo jednostki te wydają na projekty infrastrukturalne, a zbyt mało na projekty innowacyjne. Jednostki samorządu terytorialnego powinny opisać swój potencjał rozwojowy i możliwości związane z wprowadzeniem instrumentów polityki przestrzennej pod względem dostosowania się do nowych wymogów UE, dotyczących aktualizacji rozwoju regionów i strategii zagospodarowania przestrzennego.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:118600

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 167 ; Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information