Object

Title: Uwarunkowania zaciągania i obsługi długu przez jednostki samorządu terytorialnego

Title in english:

Conditions of Borrowing Money and Servicing Debt by Local Government Units

Creator:

Jastrzębska, Maria

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112, s. 241-253

Abstrakt:

Na zdolność JST do zaciągania i obsługi długu JST wpływ mają uwarunkowania: prawne, ekonomiczne, polityczne, społeczne i organizacyjne. Uwarunkowania prawne zawarte są w ustawie o finansach publicznych, w której od 2014 r. zniesiono limit poziomu długu JST i wprowadzono nowy limit poziomu wypłat na obsługę długu. Uwarunkowania ekonomiczne zaciągania i obsługi długu można podzielić na niezależne i zależne od JST, a wśród nich główną rolę odgrywa koniunktura gospodarcza i kondycja finansowa JST. Do ograniczeń politycznych należą np. konflikty polityczne pomiędzy organem stanowiącym a wykonawczym. Jednym z podstawowych ograniczeń organizacyjnych jest brak świadomości potrzeby zadłużania się przy niedoskonałej znajomości funkcjonowania mechanizmu rynku finansowego i braku umiejętności zarządzania powstałym długiem.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:120807

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112 ; Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information