Object

Title: Strukturalny charakter deficytu budżetowego w Polsce w aspekcie wejścia do Unii Gospodarczej i Walutowej

Title in english:

Structural Character of Budget Deficit in Poland Regarding Poland's Joining the Monetary Union

Creator:

Krzemińska, Agnieszka

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112, s. 396-414

Abstrakt:

Polska, podobnie jak pozostałe kraje Unii Europejskiej, nie uniknęła pogorszenia sytuacji fiskalnej. W 2008 r. deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wzrósł prawie dwukrotnie: z poziomu 1,9% PKB w 2007 r. do 3,6% PKB. Kryzys nie jest jednak jedyną przyczyną wyjaśniającą obecną sytuację finansów publicznych. Ujemne saldo strukturalne występowało także w okresie korzystnej koniunktury w latach 2003-2007, gdy średni wzrost PKB wynosił 5,1% PKB. a deficyt strukturalny utrzymywał się na poziomie 4,8% PKB. Celem artykułu jest próba oceny, w jakim stopniu zwiększenie deficytu nastąpiło w wyniku spowolnienia wzrostu gospodarczego, a w jakim z przyczyn systemowych. Realizacji tego celu posłużyła analiza takich wskaźników, jak realne tempo wzrostu PKB, dochody i wydatki w relacji do PKB, nominalna dynamika dochodów i wydatków.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:120960

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112 ; Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information